Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας διαμαρτύρεται για την αδικαιολόγητη διάκριση μη χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους Επισκέπτες Υγείας που εργάζονται σε δομές υγείας Κέντρων Υγείας –πρώην ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ).

Δείτε το έγγραφο