Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) γνωστοποιεί την προσπάθεια αντιποίησης του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Στις 23/1/2017, η ΕΝΕ κατέθεσε το νέο της καθηκοντολόγιο στα αρμόδια υπουργεία σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο αποσκοπεί στην οικειοποίηση των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων του Επισκέπτη Υγείας.

Ο ΠΣΕΥ επισημαίνει τα κάτωθι:

  1. Η πρόληψη, η αγωγή και  προαγωγή υγείας,  η συμβουλευτική, η ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών κάθε πληθυσμού και οι εμβολιασμοί δεν ήταν ποτέ αντικείμενο του Νοσηλευτή , αλλά ήταν και είναι κεντρικό κομμάτι των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Επισκέπτη Υγείας  βάση της ισχύουσας νομοθεσίας(Π.Δ.351/1989, άρθρο 3, ΦΕΚ 159/ τεύχος Α΄).
  2. Η αντιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Επισκέπτη Υγείας είναι ξεκάθαρη σε μεγάλο μέρος του κειμένου του καθηκοντολογίου  της ΕΝΕ. ( πχ. η παράγραφος 4  .σελίδα 41 είναι ατόφια αντιγραφή επικόλληση του άρθρου 3, παράγραφος 3.3. του Π.Δ. 351/1989 που αφορά τον Επισκέπτη Υγείας)
  3. Το νέο αυτό καθηκοντολόγιο αποκλείει τον Επισκέπτη Υγείας από την ιεραρχική εξέλιξη στους τομείς της ειδικότητάς του.

Ο ΠΣΕΥ ενημερώνοντας τα αρμόδια υπουργεία, αναφέρει την παράτυπη και αυθαίρετη μεταφορά των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων του Επισκέπτη Υγείας στο καθηκοντολόγιο της ΕΝΕ και απαιτεί την απόσυρσή του.

Αναμένουμε από την ΕΝΕ, την άμεση αφαίρεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Επισκέπτη Υγείας  από το καθηκοντολόγιο του Νοσηλευτή, την απόσυρση του συγκεκριμένου καθηκοντολογίου στα πλαίσια της νομιμότητας, της  ισότιμης αντιμετώπισης των επαγγελματιών υγείας, που στοχεύουν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, στην  προστασία του πολυτιμότερου αγαθού, την υγεία.

 

Για το Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΦΝΗ ΧΑΛΚΙΑ                                                                                       ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ