ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
09– 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LAZART)

Παρακαλούμε πολύ να συμπληρωθεί το δελτίο εγγραφής και να σταλεί με fax (210-6047457)

στη γραμματεία του Συνεδρίου που λειτουργεί καθημερινά 09:00 – 17:00 ή ηλεκτρονικά στο mschismenou@free-spirit.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (μορφή .doc)