• Ολοκληρώθηκε μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα στην Καλαμάτα με θέμα « Ο Επισκέπτης Υγείας στις σύγχρονες προκλήσεις υγείας»
  Από τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες και συμπεράσματα τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
   Όπου υπάρχει μεράκι, διάθεση, επιστημονική επάρκεια και ομάδα υγείας που λειτουργεί σωστά μια «πόρτα κλειστή» ενός ΤοΜΥ ανοίγει διάπλατα μεταφορικά και ουσιαστικά όπως αναλύθηκε στην πιλοτική εφαρμογή στην Μονάδα Υγείας Πατρών Νοτίου Διαμερίσματος
   Μεθοδολογία και πρωτόκολλα εφαρμογής υπάρχουν και προγράμματα γίνονται από διάσπαρτους φορείς με απουσία ελέγχου και αξιολόγησης. Στο παράδειγμα της διατροφής που παρουσιάστηκε υπήρξε πρόταση από τον Πρόεδρο των ελευθεροπαιδιάτρων Κο Νταλούκα για κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος από  επισκέπτες και παιδίατρους, κατάθεσης του στο Υπουργείο και εφαρμογής του ή δυνατόν πανελλαδικά.
   Έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της σχολιατρικής υπηρεσίας
   Έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη της ύπαρξης της διεπιστημονικής ομάδας και αυτό που ειπώθηκε δεν είναι κάτι καινούργιο για την δικής μας επαγγελματική κουλτούρα αλλά επισημάνθηκε πως είναι ώριμος πιά ο χρόνος για να έχει μια γενική εφαρμογή στις νέες συνθήκες του διαμορφούμενου γενικού συστήματος υγείας.
   «Η Δημόσια Υγεία είναι επιστήμη και τέχνη που ο ΕΥ κατέχει». Αυτή η φράση τα λέει όλα αν και έγινε αναφορά στο ρόλο του ΕΥ στους διάφορους επιμέρους τομείς όπως στο διαβητολογικό ιατρείο, στην αιμοδοσία, στην ψυχική υγεία. Έγινε αναφορά και στις κατ’ οίκον επισκέψεις που μας βοηθούν να κάνουμε ολιστικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις με το άτομο και όχι για το άτομο. Ουσιαστικά αναφέρθηκε πολλές φορές η ανάγκη του κεντρικού σχεδιασμού, των κεντρικών βασικών κατευθυντηρίων οδηγιών, των πρωτοκόλλων, η ανάγκη marketing και δεξιοτήτων επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη και ολιστική άρα μετρήσιμη αγωγή υγείας είτε σε επίπεδο κοινότητας είτε σε ατομικό. Χαρακτηριστικό το αξίωμα «παίρνουμε την νόσο μαζί μας και με αυτήν ζούμε όμορφα την ζωή μας»
   Τι, πως, γιατί, ποιος στην διαπολιτισμική υγεία βοηθάει να απαντηθούν ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής, αποκωδικοποιώντας πολιτισμικούς κώδικες, απαντήσεις που σε μας είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δικό μας έργο. Έτσι η πρόταση για σχετικό workshop γίνεται κάτι παραπάνω από χρήσιμη και είναι δεδομένο ότι θα πραγματοποιηθεί.
  Με την έκθεση όλων των εργασιών που προηγήθηκαν και αναπτυχτήκαν από τους εισηγητές και την εποικοδομητική ανατροφοδότηση που έλαβαν όλοι οι συμμετέχοντες, το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας είναι πεπεισμένο ότι η προσπάθεια και οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων αξίζει ακόμα και αν οι συμμετέχοντες δεν έχουν τον επιθυμητό αριθμό. Η τεκμηριωμένη πρακτική και τεχνογνωσία που αναδείχτηκε θα αποτελέσει το ισχυρότερο κίνητρο συμμετοχής σε μελλοντικές παρόμοιες επιμορφωτικές εκδηλώσεις με κορυφαία αυτή του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στις 20-22 Οκτωβρίου 2017 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα.