Η από 26/07/2018 απόφαση του Αν. Γενικού Γραμματέα Βαρδαρού Σταμάτη, αναφορικά με την αρμοδιότητα των Επισκεπτών –τριών Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια τόσο με τον πρόσφατο νόμο 4486/2017-«Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ» όσο και το ΠΔ 351/1989, με το οποίο κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά…..

Περισσότερα..