ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΟΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩ. ΡΕΝΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

1ΗΣ ΤΟΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩ. ΡΕΝΤΗ