Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α ́ και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση», το οποίο αποτελεί το μοναδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων μορφών του.

Οι διδάσκοντες είναι επίλεκτα και έμπειρα μέλη της Α’ και της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, καθώς και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάμεσά τους και οι ειδικοί που στελεχώνουν την υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Επιπλέον, το σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Με την ολοκλήρωση του Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε την εκπτωτική πολιτική του προγράμματος εδώ:

https://hygieia.gr/seminaria/egkairi-paremvasi-stin-psychosi-seminario/

Έναρξη Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου: 21/10/2019

Διάρκεια: 9 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: https://forms.gle/yxG13qVgW1JrTcno6

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17 Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ενημερωθεί μέχρι 18 Οκτωβρίου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πατσούρης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.