Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,
Στα πλαίσια της συνέχισης του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης
και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων “Ηπιόνη”, για το έτος
2018 με προτεινόμενο θέμα: την «Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού
Συστήματος» ο Π.Σ.Ε.Υ. συμμετείχε, κατόπιν προσκλήσεως στη συνάντηση
διαλόγου – διαβούλευσης του Υπουργείου Υγείας στις 10/7/2018, ως
συνεργαζόμενος Φορέας, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω
προγράμματος.
Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, ο Π.Σ.Ε.Υ. προτείνει
ενδεικτικές ενέργειες έτσι ώστε να συμβάλει στην επιτυχία του
προγράμματος.
Με εκτίμηση,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 15, ΤΚ 10561
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103231831
e-mail: info@psey.gr