Οι Κοι.Σ.Π.Ε είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στην Ελλάδα. Στην συγκεκριμένη, φοιτητής της σχολής μας που κάνει εκεί την πρακτική του, έβαλε με δικό του αγώνα και θέση για επισκέπτη υγείας . Όποιος ενδιαφέρετε μπορεί να βρει πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΨΥΧΙΚΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ-2017