Εκδόθηκε σήμερα 9.9.2020 η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Πιλοτικό Προγράμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ», με θέμα για
το 2020 ΄΄Υγιής Αναπνοή-Πρόληψη και Διαχείριση των Λοιμώξεων στους Ηλικιωμένους-Η σημασία των εμβολιασμών, για το οποίο ο ΠΣΕΥ είχε καταθέσει ολοκληρωμένη εισήγηση δράσεων προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος του προγράμματος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ