Η 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έχει ορισθεί ως Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας (σχετ.(α)). Μια ημέρα σύμβολο για τους Επισκέπτες-πτριες Υγείας (ΕΕΥ) και μια ευκαιρία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη σημασία του ρόλου τους σε επιλεγμένα και επίκαιρα θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

1792019

 

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ