Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019 παρατείνεται μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.
Υποβάλετε την περίληψή σας online σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ