Ενημερώνουμε για το ανανεωμένο πρόγραμμα του προκαταρκτικού σεμιναρίου Γηριατρικός Ασθενής σε Ανάγκη χρόνιας φροντίδας: Από την κοινότητα στις δομές υγείας και πάλι πίσω”, 22-23 Νοεμβρίου 2019, ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη.

 

finalforweb2019

.