Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της πράξης 27/08-11-2019 Θέμα 2ο της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει δέκα επτά (17) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο έως και  Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.

 

https://pch.uniwa.gr/announcements/prokiryxi-prosklisi-ypovolis-aitiseon-ypopsifion-didaktoron/