Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Τα φροντιστήρια που προσφέρονται φέτος είναι τρίωρα, τετράωρα, και ένα εξάωρο. Τα φροντιστήρια για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (3, 4, 5), προσφέρονται μεμονωμένα ή ως μία Ενότητα, σε ειδική τιμή.

1o | Πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά (Market Access) | 10.00-14.00
2o | Προκλήσεις & απαντήσεις στον σχεδιασμό βιώσιμης Φαρμακευτικής Πολιτικής | 10.00-14.00
3o | Αναπτύσσοντας την Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη δημόσια υγεία: προτεραιότητες, σχεδιασμός και μεθοδολογίες | 09.00-11.30
4o | Κλινικές Μελέτες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | 12.00–16.00*
5o | Η Έρευνα ως εργαλείο για την προτεραιοποίηση των αναγκών και την αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | 16.30-19.30
6o | Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία στην Υγεία | 10.00-18.00*
7o | Ποιότητα Ζωής: Μέτρηση και σύγχρονες εφαρμογές στον χώρο της υγείας | 15.00-19.00

περιλαμβάνεται διάλειμμα 1 ώρας για γεύμα

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας:
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
Στο συνοπτικό προκαταρκτικό πρόγραμμα θα δείτε τις συνεδρίες των τριών ημερών του Συνεδρίου. Το αναλυτικό περιεχόμενο των συνεδριών θα αναρτηθεί σύντομα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ