«Νεότερες εξελίξεις σε Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 4»

Απριλίου Αμφιθέατρο “Ιπποκράτης”  Τμήμα Ιατρικής Π.Θ.

programma_simposiou