1 θέση Επισκέπτη Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια ΔυτικήςΕλλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια οχτώ μηνών από την 6η /11/2020 – έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών) .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn