2 Θέσεις Επισκεπτών Υγείας στη Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της αντιμετώπισης κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19…

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%980%CE%A17%CE%9B7-%CE%A7%CE%9C%CE%9A

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-11/05/2020