Λειτουργία σταθμών βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τριών (3) σταθμών βιντεοεπικοινωνίας (relay service) για κωφούς και βαρήκοους στις κάτωθι δομές υγείας
• Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Οι σταθμοί έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε να είναι προσβάσιμοι από τους ενδιαφερόμενους κατά τις ώρες λειτουργίας της κάθε δομής.

Η καινοτόμος αυτή υπηρεσία, παρέχει εξ αποστάσεως διερμηνεία από πιστοποιημένους διερμηνείς,  σε κωφούς και βαρηκόους.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν μέσω των παραπάνω τριών σταθμών  και εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας του Υπουργείου Εργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών  και του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Σταθμός βιντεοεπικοινωνίας βαρηκόων    

Σταθμός βιντεοεπικοινωνίας βαρηκόων

 Σταθμός βιντεοεπικοινωνίας βαρηκόων 

 Σταθμός βιντεοεπικοινωνίας βαρηκόων - σήμανση

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn