Την Πέμπτη στις 10:00 κληθήκαμε ως ΠΣΕΥ να παραστούμε στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή όπου συζητήθηκε με τους φορείς το κατατεθέν νομοσχέδιο για την ΠΦΥ. Τον ΠΣΕΥ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ κα Μαρία Πλευράκη και στην τοποθέτηση της επισήμανε τα εξής:
1. Άρθρο 5 παράγραφος 4 Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης της Ομάδας Υγείας, ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ένας από το ιατρικό προσωπικό της Ομάδας Υγείας. Εμείς προτείνουμε να είναι οποιοσδήποτε επαγγελματίας υγείας έχει τα τυπικά προσόντα
2. Άρθρο 7 ομάδα υγείας : στο πλαίσιο επιστημονικού του έργου να προστεθεί ο ΕΥ καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του,
3. Στο ίδιο άρθρο και παρ. ότι γίνεται αναφορά στην παράγραφο 8 ότι «Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα κατοχυρωμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας.» ωστόσο αναφέρεται ότι ο νοσηλευτής στα πλαίσια του επιστημονικού του πεδίου παρέχει υπηρεσίες πρόληψης στην οικογένεια και στην κοινότητα πράγμα που δεν υπάρχει στα επαγγελματικά του δικαιώματα αλλά σε αυτά του ΕΥ.
4. Αναφορικά με την ειδικότητα του Κοινοτικού Νοσηλευτή, στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε., τονίστηκε ότι τέτοια ειδικότητα δεν υφίσταται και δικαίως, καθώς δεν μπορεί μια ειδικότητα να προσανατολίζεται στην κατάργηση ενός ολόκληρου κλάδου
5. Έγινε αναφορά στο ότι η εκπαίδευση των φροντιστών ασθενών όταν αυτοί είναι οι οικείοι είναι αρμοδιότητα των νοσηλευτών κατά το νομοσχέδιο, όμως η πιστοποίηση της (α)καταλληλόλητας τους οφείλει να είναι αρμοδιότητα του ΕΥ είτε σε επίπεδο οικογένειας είτε σε επίπεδο εθελοντικής ομάδας
6. Στο άρθρο 44 και στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες υγείας δομών που δεν επαρκεί το προσωπικό τους να προστεθούν και οι Επισκέπτες Υγείας , κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο και επιβεβλημένο
7. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ( Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) : τόσο στο β. Τμήμα Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας όσο και γ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) ο ΕΥ μπορεί και πρέπει να έχει ρόλο
8. Επισημάνθηκε ότι γίνετε αναφορά μόνο στο ΕΣΑΝ στα νοσηλευτικά πρωτόκολλα και ειδικότητες ενώ θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχη αναφορά στο ΕΣΥΔΥ, στα πρωτόκολλα κοινοτικής υγείας και τις αντίστοιχες ειδικότητες επαγγελματιών που ανήκουν στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία
9. Αναφέρθηκε η αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ ίδιων εργαζομένων σε διαφορετικές δομές και συγκεκριμένα για το επίδομα της ανθυγιεινής εργασίας που δεν παίρνουν οι ΕΥ του ΠΕΔΥ και ζητήθηκε να μην υπάρχουν τέτοιες ή παρόμοιες παθογένειες και στο καινούργιο μοντέλο ΠΦΥ
10. Τέλος έγινε αναφορά στους εμβολιασμούς και στο ότι αποτελούν αντικείμενο του Ε.Υ., νομικά κατοχυρωμένο βάσει των Επαγγελματικών του Δικαιωμάτων, ως απάντηση στους φαρμακοποιούς που ζητούν νομιμοποίηση για τους εμβολιασμούς, που όπως και οι ίδιοι παραδέχτηκαν, παρατύπως διενεργούν στα φαρμακεία τους. Τονίστηκε δε, ότι είναι προτιμότερη η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, απ’ να προσπαθούν όλοι να τα κάνουν όλα.
Να σημειωθεί ότι κατά την εισαγωγή έγινε αναφορά στο ρόλο του Ε.Υ. και στο κλείσιμο αναφέρθηκε ότι οι Ε.Υ. με το έργο τους θα στηρίξουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.