ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΣΕΥ-ΝΠΔΔ στα πλαίσια της καθιέρωσης της Ημέρας του Επισκέπτη Υγείας στις 17 Σεπτέμβρη οργανώνει την πρώτη εκδήλωση τιμής στις 18 Σεπτέμβρη στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Υγείας Αριστοτέλους 17 Αθήνα στις 5:30 μ.μ.
Η παρουσία σας κρίνετε απαραίτητη ,καθώς τίθεται μια νέα αρχή για το ρόλο του επαγγέλματος

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του ΠΣΕΥ