Η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018 θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αίθουσα Αντώνης Τρίτσης , Ακαδημίας 50, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
Τα θέματα της Τ. Γ. Συνέλευσης είναι:
1. Διοικητικός απολογισμός και ενημέρωσή των μελών για όλα τα πεπραχθέντα
2. Στρατηγική του ΠΣΕΥ και μελλοντικές δράσεις
3. Ψήφιση οικονομικού απολογισμού έτους 2017
4. Κύρωση εκ νέου απολογισμού 2016
5. Τροποποίηση ΦΕΚ Σύστασης
6. Πρόταση για πιθανή αγορά διαμερίσματος
7. Θέματα εκτός ημερήσιας που πιθανά να θέσουν μέλη
Μετά την λήξη της Τ. Γ. Συνέλευσης θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου.
Τα πρακτικά της Τ . Γ. Συνέλευσης θα κρατηθούν και χειρόγραφα και ηχογραφημένα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο
Η Πρόεδρος
Δάφνη Χαλκιά