Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΚΛΙΤΣΑ ΔΡΟΣΙΝΑ
ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΪΚΑΛΗ ΖΑΜΠΕΤΑ