Στις 01/11/2017 πραγματοποίηθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και πενταμελούς Επιτροπής του ΔΣ του ΠΣΕΥ, αποτελούμενη από τις κυρίες Γκρόζου Α., Μαντή Φ., Λάππα Αν., Πλευράκη Μ. και Τσουγένη Αικ. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Προϊσταμένη του Τμήματος Επισκεπτριών-Μαιών της Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, κα Κραβαρίτη Κων/να.
Αφόρμηση για την εν λόγω συνάντηση αποτέλεσε η πρόσφατη δημοσίευση του ΦΕΚ ίδρυσης του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και η συσχέτιση των άρθρων αυτού με τους εποπτευόμενους φορείς στους οποίους υπηρετούν Επισκέπτες-τριες Υγείας (ΕΕΥ) καθώς και των θεμάτων που άπτονται της άσκησης του έργου τους.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ υπήρξε η δέσμευση για μελλοντική συνεργασία, με στόχο τη υποστήριξη των αιτημάτων που αφορούν στην επαγγελματική κατοχύρωση και ανάδειξη του ρόλου των ΕΕΥ στο φυσικό πεδίο δράσης τους, τη Δημόσια Υγεία.