Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Εφηβική Υγεία (MSc) με τίτλο «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας»

παρακαλούμε πατήστε για περισσότερες πληροφορίες

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ-