Παγκόσμια Ημέρα Υγείας – 7, Απριλίου, 2017
Κατάθλιψη Ας μιλήσουμε
«Η κατάθλιψη μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Προκαλεί ψυχική οδύνη και επηρεάζει την ικανότητα των ανθρώπων να εκτελούν τις καθημερινές εργασίες. Ευτυχώς, η κατάθλιψη μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί. Τον Οκτώβριο του 2016, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ξεκίνησε μια εκστρατεία διάρκειας ενός έτους για να εξασφαλίσει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με κατάθλιψη, σε όλες τις χώρες, θα αναζητήσουν και θα ζητήσουν βοήθεια. Αισθανόμαστε τόσο έντονα για το θέμα αυτό που έχουμε αποφασίσει να είναι το επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας το 2017.»
Στα πλαίσια αυτά ο ΠΟΥ έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο όπου όλοι όσοι θέλουν να πραγματοποιήσουν δράσεις μπορούν να συμμετέχουν
Την ιστοσελίδα θα την βρείτε εδώ:

http://apps.who.int/depression-campaign-2017/en#/grid-content

Και υλικό για την καμπάνια θα βρειτέ εδώ
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/