Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων για το εξάμηνο 2020Β

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων στο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για το εξάμηνο 2020Β.

Στο πλαίσιο των αναθέσεων μαθημάτων για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020Β στο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου, έχουν προκύψει κάποιες εκκρεμότητες/ελλείψεις σε εκπαιδευτές συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Παρακάτω αναφέρονται τα μαθήματα στα οποία παρατηρείται έλλειψη και τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών:

Βοηθός Φυσικοθεραπείας (Α’ εξάμηνο)

  • Στοιχεία Ορθοπεδικής (Θεωρητικό 2 ώρες/εβδομάδα) Προσόντα εκπαιδευτή: Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ, με ειδικότητα Ορθοπεδικού, της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ.
  • Στοιχεία Ρευματολογίας (Θεωρία, 2 ώρες/εβδομάδα) Προσόντα εκπαιδευτή: Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ, με ειδικότητα Ρευματολόγου, της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ.
  • Υγιεινή (Θεωρητικό 2 ώρες/εβδομάδα) Προσόντα εκπαιδευτή: Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή Πτυχίο Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ ή Εποπτών Υγείας ΤΕΙ ή Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την αρμόδια Αρχή. Ελλείψει αυτών: Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κινησιολογία Ι (Θεωρητικό 2 ώρες/εβδομάδα) Προσόντα εκπαιδευτή: Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αρχές Μάλαξης (Θεωρητικό 1 ώρα/εβδομάδα, Εργαστηριακό 2 ώρες/εβδομάδα) Προσόντα εκπαιδευτή: Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για να δείτε τον Οδηγό Σπουδών πατήστε εδώ

Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα πατήστε εδώ

Καθώς φέτος είναι πλέον σε λειτουργία το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να εγγραφούν/ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία με ηλεκτρονική αίτηση θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020(Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και την πρόσκληση (πατήστε εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εκτός από την περίοδο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τους ως εκπαιδευτές έως και 15 ημέρες μετά την έναρξη εκάστου εξαμήνου του έτους κατάρτισης (για αυτό το εξάμηνο θα μπορεί να γίνει μετά τις 20 Οκτωβρίου 2020).

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι Εκπαιδευτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (eMail) μαζί με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις επιμορφώσεων, διδακτική/επαγγελματική εμπειρία) έως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 στις 20:00

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ στο τηλ.2810.762762, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (15:00-19:00).

Για τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων καθώς και για τα ωρολόγια προγράμματα του 2ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου μπορείτε να ενημερωθείτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους.

Για να δείτε αναλυτικά το άρθρο για την έναρξη των μαθημάτων και τα Ωρολόγια Προγράμματα Φθινοπωρινού εξαμήνου 2020Β πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn