Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού HORATIO

Ο Π.Σ.Ε.Υ. συμμετείχε στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Horatio για ψυχιατρικούς νοσηλευτές στις 22 και 23 Μαρτίου 2007 στο Arnhem της Ολλανδία. Εκπρόσωποι διαφόρων νοσηλευτικών συλλόγων παρευρέθηκαν στο συνέδριο αυτό δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε επαφές με συναδέλφους που εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας από όλη την Ευρώπη, την Κίνα, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Στις 24 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Γενική Συνέλευση του Horatio όπου ορίστηκε και η υποψηφιότητα του Π.Σ.Ε.Υ. για να γίνει μέλος του.

Στις 1-3 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα συνάντηση του Horatio-European Psychiatric Nurses με εκπροσώπους των μελών από την Ευρώπη. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος (εκπρόσωπος της Ιρλανδίας), o Γραμματέας (εκπρόσωπος της Ολλανδίας) και o Ταμίας του Horatio (εκπρόσωπος της Σουηδίας), καθώς και εκπρόσωποι της Μάλτας, Γερμανίας, Τσεχίας, Κύπρου και Ελλάδας, όπως επίσης και ένας ειδικός σύμβουλος.

Τις εργασίες παρακολούθησε εκπροσωπώντας τον Π.Σ.Ε.Υ. η κ.Σακελλάρη Ευανθία.

Στις εργασίες συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Horatio, oι συνεργασίες σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, και οι σχέσεις με την ευρωπαϊκή επιτροπή για θέματα υγείας. Eπιπλέον, συζητήθηκε η συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς από άλλες χώρες της Ευρώπης με σκοπό μελλοντικά να γίνουν μέλη του Horatio όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, παρουσιάστηκε από τον Ταμία η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και ο προϋπολογισμός για το έτος 2008.

Τέλος, υπήρξε ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών που παρακολούθησαν τις εργασίες και παρότρυνση για την αρωγή όλων των μελών σε θέματα ψυχικής υγείας που αφορούν στον κλάδο μας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μέλους (δηλ. του κάθε εθνικού οργανισμού που αποτελεί μέλος του Horatio).

Το Πρώτο Συνέδριο του Horatio “European Festival of Psychiatric Nursing” πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2008 στη Μάλτα και το Δεύτερο Συνέδριο “European Psychiatric Nursing Congress: Building bridges” πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010 στην Πράγα, Τσεχία.

Στις 20-23/9/2012 πραγματοποιήθηκε το “European Festival of Psychiatric Nursing: Vision, knowledge and practice in psychiatric and mental health nursing” στη Στοκχόλμη, Σουηδία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.psykriks.se

Την Παρασκευή 21/9/2012 πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη Γενική Συνέλευση του Horatio.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Σύλλογο Horatio μπορείτε να βρείτε στο http://www.horatio-web.eu