Σύσταση επιτροπών για την προστασία των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:
α) η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στις δομές αυτές,
β) ο γενικός συντονισμός, βάσει των δεδομένων αυτών, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενούμενων στις ανωτέρω δομές,
γ) ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, καθώς και
3
δ) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση των ισχυόντων προκειμένου για την προστασία των ευπαθών ομάδων, στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο.

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn