Σύσταση επιτροπών για την προστασία των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:
α) η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στις δομές αυτές,
β) ο γενικός συντονισμός, βάσει των δεδομένων αυτών, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενούμενων στις ανωτέρω δομές,
γ) ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, καθώς και
3
δ) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση των ισχυόντων προκειμένου για την προστασία των ευπαθών ομάδων, στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο.

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn