Στο νομοσχέδιο που αφορά την Ψυχιατρική μεταρρύθμιση κατατέθηκε χθες και η τροπολογία που αφορά τα ΤοΜΥ (ιατρεία γειτονιάς). Τόσο στην τροπολογία όσο και στην παρέμβαση που από τον Φεβρουάριο είχαμε κάνει στο Υπουργείο και είχε σαν αποτέλεσμα την σχετική δέσμευση του Γ. Γραμματέα, οι θέσεις που αφορούν τους Επισκέπτες Υγείας είναι μόνο γι΄αυτους και όχι άλλο κλάδο. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και τώρα περιμένουμε τις αντίστοιχες εφαρμοστικές εγκυκλίους
Επειδή κάποια δημοσιεύματα μιλάν για «Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας» πράγμα όμως που προς το παρόν δεν φαίνεται να ισχύει, όπως στην αντίστοιχη εισήγηση που είχε γίνει παλαιοτέρα για την ΠΦΥ, θα παρακολουθούμε το θέμα συνεχώς και σε κάθε περίπτωση θα διεκδικούμε τα νομοθετημένα και τα δεσμευθέντα να γίνουν.
Το ΔΣ