Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας – Ν.Π.Δ.Δ. χαιρετίζει την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την δημιουργία αυτόνομου τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας. Το εν λόγω Τμήμα θα συμβάλλει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στην διαφύλαξη και στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στην χώρα μας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΔΑ