Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2020 – 2021»

«Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2020 – 2021»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn