Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Άννα Γκρόζου
Αντιπρόεδρος Μαρία Σακουφάκη
Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Καϊσίδης
Αναπ.Γραμματέας Δέσποινα Τοπάλη
Ταμίας Πηνελόπη Ζωγράφου
Μέλος Αθανάσιος Κεβρεκίδης
Μέλος Αναστασία Λάππα
Μέλος Θεοφανή Μαντή
Μέλος Αικατερίνη Τσουγένη