Εγγραφές & Ανανεώσεις

Για την εγγραφή σας στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Σ.Ε.Υ. χρειάζεται να καταθέσετε διά ζώσης στα γραφεία μας (με ραντεβού – 3ης  Σεπτεμβρίου 19, 5ος όροφος , Τ.Κ. 104 32, Αθήνα) ή να αποστείλετε με email (info@psey.gr) τα παρακάτω στοιχεία.

Παρακαλούμε για να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιλέξτε από τα παρακάτω κουμπιά ανάλογα με την περίπτωση (πρώτη εγγραφή ή ετήσια ανανέωση εγγραφής)

Αρχική Εγγραφή

Για την εγγραφή σας για πρώτη φορά θα χρειαστούν :

 • Αίτηση εγγραφής
 • Δύο φωτογραφίες
 • Αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή αλλοδαπής, (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ισοτιμίας του διατάξεις)
 • Αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (αν υπάρχει, αλλιώς μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης
 • Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας (μόνο για ανέργους)
 • Φωτοαντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης (εάν η εγγραφή δεν γίνει στο γραφείο του συλλόγου)
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης τριτέκνου ή πολυτέκνου , ΑΜΕΑ ή τέκνο ΑΜΕΑ, μονογονεϊκής οικογένειας
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

Ετήσια Ανανέωση

Για την ετήσια ανανέωση εγγραφής

 • Δήλωση μέλους
 • Μία φωτογραφία
 • Αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του συλλόγου)
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης τριτέκνου ή πολυτέκνου ΑΜΕΑ ή με τέκνο ΑΜΕΑ ή μονογονεϊκής οικογένειας
 • Φωτοαντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης (εάν η εγγραφή δεν γίνει στο γραφείο)
 • Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας (μόνο για ανέργους)

Χρήσιμα αρχεία

Αίτηση εγγραφής

Δήλωση μέλους

Αίτηση Πιστοποιητικού Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης

Αίτηση Βεβαίωσης Ταμειακής Ενημερότητας

Κόστη

Κόστος εγγραφής 5,00 Ευρώ
Ετήσια Συνδρομή 30,00 Ευρώ
Ετήσια συνδρομή ειδικών ομάδων 20,00 Ευρώ

Βεβαιώσεις

Βεβαίωση εγγραφής, πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης καθώς και βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση χορηγούνται κατόπιν αίτησης.

Στα χρήσιμα αρχεία παραπάνω μπορείτε να βρείτε την αίτηση βεβαίωσης εγγραφής, την αίτηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας αλλά και την αίτηση υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης.

Η βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας και το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης είναι ανεξάρτητα από τη διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης.

Τρόποι Πληρωμής

Η εξόφληση της εγγραφής και της συνδρομής γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού: 8130-0200-2010-522 / Δικαιούχος: Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) / Αιτιολογία: το Ονοματεπώνυμό σας

Για πληρωμή μέσω web banking, ο αριθμός IBAN είναι: GR 94-0140-8130-8130-0200-2010-522.

Τα έξοδα του εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος επιβαρύνουν εσάς. Για την αποφυγή τους, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση απευθείας σε κατάστημα Alpha Bank.

Στα μέλη χορηγείται κάρτα μέλους η οποία ισχύει για ένα έτος.

 

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: Καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-12:00