Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό Υπουργείου Υγείας για Αγωγή Υγείας

Webinar για επαγγελματίες που καλούνται να μάθουν στη νέα γενιά την αξία της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης.

ΠΜΣ: «Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας»

Συστηματική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νεότερων και βελτιωμένων εμβολίων εποχικής γρίπης

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΔΕ 2020

Εν αναμονή του ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης για τους εμβολιασμούς

ΠΜΣ ΠΑΔΑ: Ηγεσία,Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

Πρόσκληση συμμετοχής Επισκεπτών Υγείας σε webinar σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

Πρόγραμμα εκπάιδευσης Ε.Κ.Π.Α. “Επιστημονική συγγραφή στις επιστήμες υγείας”