Δεν αναστάλλονται οι κανονικές άδειες των Υπαλλήλων

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια που εκδόθηκε στις 1/10/2020 παρατείνεται η άρση της αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών στους υγειονομικούς εργαζόμενους, δηλαδή δεν αναστέλλεται η χορήγηση των καν. αδειών.

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι ο Υπουργό Υγείας αποφασίζει

1. Την συνέχιση της άρσης της αναστολής κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία – Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας), μέχρι νεωτέρας.
2. Επισημαίνεται στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών ότι κατά τη χορήγηση των κανονικών αδειών στους υπαλλήλους τους θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών με την αυτοπρόσωπη παρουσία ικανού αριθμού υπαλλήλων στην υπηρεσία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές υπό στοιχείο (4) εγκυκλίους εξακολουθεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η χορήγηση ειδικών αδειών απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου στους δικαιούχους υπαλλήλους.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn