Σύμφωνα με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου << Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων , ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις>>, παρατείνεται η προθεσμία της επιτροπής γνωμοδότησης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία η επιτροή πρέπει να παραδώσει την γνωμοδότηση της μέχρι 31/10/2020.