Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντονιστών (ένας ανά Περιφερειακή Ενότητα) και των αναπληρωτών αυτών, από το σύνολο των εργαζομένων των Τομέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς 3ης ΥΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ