Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό περιφερειακού συντονιστή και αναπληρωτή των τομέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντονιστών (ένας ανά Περιφερειακή Ενότητα) και των αναπληρωτών αυτών, από το σύνολο των εργαζομένων των Τομέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς 3ης ΥΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn