Συνάντηση ΠΣΕΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ Αρκουμανέα

Την Παρασκευή 2/10/2020 μέλη του Δ.Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας πραγματοποίησαν θεσμική συνάντηση, κατόπιν αιτήματος του ΠΣΕΥ, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο και εποικοδομητικό κλίμα, καθώς δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του ΠΣΕΥ να παραθέσουν αιτιολογημένη εισήγηση για αξιοποίηση των Επισκεπτών Υγείας στην πανδημία, με έμφαση στην πρόληψη διασποράς της νόσου και την επιδημιολογική επιτήρηση. Ταυτόχρονα κατατέθηκε εκ νέου η πρόταση του ΠΣΕΥ για δράσεις στην κοινότητα με σκοπό την υιοθέτηση των μέτρων προστασίας  και την τροποποίηση της συμπεριφοράς των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε, εκ μέρους του ΠΣΕΥ, στην ανάγκη επαναξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των προκηρύξεων του ΕΟΔΥ, στις οποίες κρίνεται σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται ισότιμα και οι Επισκέπτες Υγείας και όχι συμπληρωματικά σε άλλες ειδικότητες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ.Αρκουμανέας ,άκουσε με προσοχή τις προτάσεις, και αξιολογώντας τις θετικά ζήτησε χαρτογράφηση των μελών του ΠΣΕΥ, προκειμένου  να προβεί σε περαιτέρω διαδικασίες αξιοποίησης και εμπλοκή των Επισκεπτών Υγείας στο κρίσιμη φάση διαχείρισης και πρόληψης της πανδημίας.

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn