«Χάρτες Συζήτησης» Μαθαίνοντας το διαβήτη

Η Lilly και η Healthy Interactions, σε συνεργασία με την (International Diabetes Federation) IDF, έχουν συνάψει  διεθνή συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη και την παγκόσμια διανομή αυτών των μοναδικών, βασισμένων στη συζήτηση, εργαλείων. Η εφαρμογή της χρήσης των εκπαιδευτικών εργαλείων Conversation Map™ ξεκίνησε το 2008.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία «Χάρτες Συζήτησης» Μαθαίνοντας το διαβήτη  έχουν διαστάσεις 1 x 1 ½ μέτρο και χρησιμοποιούν εικόνες, ερωτήσεις, δεδομένα και πληροφορίες, προκειμένου να παρέχουν  διασκεδαστική και συμμετοχική εμπειρία εκμάθησης στα άτομα με διαβήτη. Οι χάρτες συζήτησης προορίζονται για χρήση  σε μικρές ομάδες (3-9 ατόμων), προσφέρουν το πλαίσιο για δυναμική, υποστηρικτική και ομαδική συζήτηση και συμβάλλουν σε διαδικασία εκμάθησης που εμπνέει τους συμμετέχοντες να πάρουν στα χέρια τους τη φροντίδα της υγείας τους , πάντοτε σε συνεργασία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεράποντα ιατρού τους.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία  φέρνουν την αλλαγή στην εκπαίδευση σε θέματα υγείας. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον Καναδά, ως μέσο με το οποίο οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να βελτιώσουν τη συμμετοχή των ασθενών στην εκπαίδευση για το διαβήτη. Τα εργαλεία δημιουργήθηκαν από τη Healthy Interactions σε συνεργασία με την Καναδική Διαβητολογική Εταιρεία. Οι Χάρτες μπορούν να καθοδηγήσουν τη διαδικασία Personal Health Engagement™, τη διαδικασία δηλαδή κατά την οποία οι ασθενείς εμπλέκονται περισσότερο στις αποφάσεις για την υγεία τους, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη έκβαση.

Σήμερα, περισσότεροι από 23.000 εκπαιδευτές για θέματα σχετικά με τον διαβήτη, σε όλο τον κόσμο έχουν εκπαιδευθεί και έχουν εξοπλιστεί με τα εκπαιδευτικά εργαλεία Conversation Map. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόζεται από Επισκέπτριες Υγείας  Διαβητολογικών κέντρων και ιατρείων, Διαιτολόγους, Ψυχολόγους και Ιατρούς (παθολόγους, ενδοκρινολόγους και γενικούς ιατρούς). Πρόσβαση στο υλικό καθώς και υποστηρικτική εκπαίδευση για την υλοποίηση του προγράμματος, μπορεί να έχει οποιοσδήποτε επαγγελματίας υγείας απευθυνθεί στη Φαρμασέρβ-Λίλλυ. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα δεν αναφέρονται ούτε αναγράφονται πουθενά εμπορικές ονομασίες προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Μοιραστείτε το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn