17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΠΣΕΥ στα πλαίσια Εορτασμού της Πανελλήνιας
Ημέρας Επισκεπτών Υγείας προτίθεται να διοργανώσει webinar για τα μέλη

του με θέμα:

«Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στην κοινότητα.

Συμμετοχή σε προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου και αξιοποίηση

των νέων τεχνολογιών»

τη Δευτέρα 18/09/2023 και ώρα 18:00μμ-20:00μμ

Παρακαλούνται όσα μέλη μας επιθυμούν να συμμετέχουν ως εισηγητές να

μας προωθήσουν το θέμα και τον κορμό της εισήγησής τους
στο (info@psey.gr) το αργότερο μέχρι 05/09/2023 11:00πμ

προκειμένου να καταρτιστεί το τελικό πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος & τα μέλη του ΔΣ

3975 31-08-2023 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn