2 θέσεις Επισκεπτών Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,
ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόκειται για 6 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς, 1 ΠΕ Ψυχολόγους, 1 ΠΕ Ιατρό, 2 ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό, 2 ΠΕ Κτηνίατροι, 1 ΠΕ Ψυχολόγο, 2 ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό, 4 ΤΕ Επόπτες Υγείας, 2 ΤΕ Επισκέπτες Υγείας, 1 ΤΕ Πληροφορικής και 1 ΔΕ Οδηγό.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 30 Δεκεμβρίου 2020 έως και 7 Ιανουαρίου 2021.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣΗ( ΕΔΩ)

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn