3 Οκτωβρίου, 2020

Συνέντευξη τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛ Ε ΑΝ Α ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας

Υπουργείο Υγείας: Το διατροφολόγιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

Διήμερη δράση ευαισθητοποίησης απο την Επισκέπτρια Υγείας Ιωάννα Σταθοπούλου

Επέκταση της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306

Οδηγίες για ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης

ΦΕΚ 4114/24-11-2017 τ.Β΄: Πλαίσιο για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

ΦΕΚ 4217/Β/30-9-2020: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Νόμος 4715/2020: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)