Παράταση ισχύος αναστολής επισκεπτηρίου σε δομές υγείας και ευάλωτων ομάδων

Στο επισυναπτόμενο  ΦΕΚ 3395 / Β΄/ 13.08.2020  δημοσιεύτηκε η  υπ΄αριθμ. Δ1α / ΓΠ.οικ. 51212 / 2020   ΚΥΑ με θέμα : « Παράταση  ισχύος  της υπό στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ. 49000/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Προστασίας του Πολίτη,  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (B΄3163).

ΦΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn