Πρόγραμμα εκπάιδευσης Ε.Κ.Π.Α. “Επιστημονική συγγραφή στις επιστήμες υγείας”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), τον τεχνοβλαστό του «Υγιεία» και έμπειρους επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Επιστημονική Συγγραφή στις Επιστήμες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης «Επιστημονική Συγγραφή στις Επιστήμες Υγείας», αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέτοιου εύρους στην Ελλάδα. Ως στόχο έχει να παράσχει με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την επιστημονική συγγραφή (επιστημονικών ανακοινώσεων, διεθνών δημοσιεύσεων, πτυχιακών εργασιών).

Απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, γενικής ιατρικής, γενικούς χειρουργούς, αγγειολόγους, αθλητιάτρους, αιματολόγους, αλλιεργιολόγους, ανασθησιολόγους, αφροδισιολόγους, γαστρεντερολόγους, γυναικολόγους – μαιευτήρες, δερματολόγους, διαβητολόγους, διατροφολόγους, διαιτολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εμβρυολόγους, ενδοδοντολόγους, ενδοκρινολόγους, ηπατολόγους, οδοντιάτρους, γναθολόγους, γναθοχειρουργούς, καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, νευρολόγους, νευροχειρουργούς, νεφρολόγους, νευροψυχολόγους, ογκολόγους, ομοιοπαθητικούς, ορθοδοντικούς, παθολόγους, παιδίατρους, παιδιοδιαβητολόγους, παιδιοορθοπεδικούς, παιδοπνευμονολόγους, πνευμονολόγους, ρευματολόγους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσίατρους, φυσιοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους) οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έρευνα όχι μόνο στο κλινικό και στο πειραματικό πεδίο, αλλά και για την έρευνα στην εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τόσο στους επαγγελματίας Υγείας που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία δημοσιεύσεων, όσο και απόφοιτους ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, αλλά και όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 12/10/2020


Αναλυτικό Πρόγραμμα

 • Διδακτική Ενότητα 1: Προετοιμασία – Υπόβαθρο Επιστημονικής Συγγραφής
  • Εισαγωγή
  • Είδη επιστημονικών άρθρων (αναλυτική περιγραφή-επεξήγηση)
  • Διαμόρφωση του ερωτήματος/ων- Στόχοι
 • Διδακτική Ενότητα 2: Υλικό – Μεθοδολογία
  • Άδεια επιτροπής δεοντολογίας/ Έντυπο συγκατάθεσης/ Έντυπο καταγραφής/Ηθικά ζητήματα
  • Ένταξη σε βάση δεδομένων
  • Στατιστική προετοιμασία 1
  • Στατιστική προετοιμασία 2
  • Στατιστική προετοιμασία 3
 • Διδακτική Ενότητα 3: Αποτελέσματα – Συμπεράσματα Ερευνητικής Διαδικασίας
  • Υλικά/Μέθοδοι 1: (workshop- Πρακτικές ασκήσεις σχεδιασμού μελέτης για απάντηση επιστημονικών ερωτημάτων)
  • Επιλογή Τίτλου, Περίληψη, λέξεις κλειδιά, short/running title
  • Εισαγωγή επιστημονικού άρθρου
  • ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ CONSORT Guidelines/STROBE Guidelines
 • Διδακτική Ενότητα 4: Συγγραφή Ειδικών Επιστημονικών Συγγραμμάτων
  • Περιγραφή στατιστικής ανάλυσης σε επιστημονικό άρθρο
  • Συγγραφή-παρουσίαση αποτελεσμάτων
  • Συγγραφή-παρουσίαση συζήτησης-συμπερασμάτων
  • Διαδικασία επιλογής επιστημονικού περιοδικού
  • Διαδικασία υποβολής άρθρου
  • Συγγραφή επιστημονικής ανακοίνωσης
  • Η άποψη του κριτή περιοδικού (reviewer)
  • Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας- Διδακτορικής Διατριβής

Διάρκεια: 3 μήνες (150 ώρες, εξ’ αποστάσεως)

ECVET Μονάδες: 6,8


Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημονική Συγγραφή στις Επιστήμες Υγείας» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Κόστος συμμετοχής: 450€ σε (3) ισόποσες δόσεις.


Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

• Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 10% (405,00€)
• Οι άνεργοιφοιτητέςυπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων. (337,00 €)
• Όσοι αποτελούν προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής δύναται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. (337,00 €)
• Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%. (405,00€)
• Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 10% (405,00€).

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς και Εταιρείες:
Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Περισσότερα στη σελίδα του προγράμματος( εδώ)

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn