Επιστολή ΠΣΕΥ στις ΥΠΕ για την άμεση οργάνωση δράσεων Αγωγής Υγείας στα σχολεία

O ΠΣΕΥ σε συνέχεια της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ ΨΟ8Η465ΦΥΟ 9/9/2020 απέστειλε επιστολή προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες τους όπως προβούν άμεσα σε όλες τις οργανωτικές διαδικασίες σε συνεργασία με τους Επισκέπτες Υγείας των δομών ευθύνης τους για την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας στη σχολική κοινότητα σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση του κορωνοϊού.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn