Δελτίο τύπου ΠΣΕΥ για την Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών -τριών Υγείας

Δελτίο τύπου ΠΣΕΥ για την Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών -τριών Υγείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας αποτελεί τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας που αφορούν στρατηγικές υγειονομικής πρόληψης στη χώρα μας, και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με συνεχές και αδιάλειπτο έργο από ιδρύσεώς του, το 1985.

Στα πλαίσια εορτασμού της Πανελλήνιας ημέρας των Επισκεπτών υγείας,  ο Π.Σ.Ε.Υ.   ενώνει τις δυνάμεις του με το Υπουργείο σε μια εντατική συνεργασία για τον έλεγχο και τη μείωση της διασποράς του SARSCOV-2 στην Ελληνική κοινότητα, καθώς η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί κοινό στοίχημα για τον κρατικό μηχανισμό και τους εντεταλμένους φορείς του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επί μακρόν στον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης ενάντια σε όλα τα νοσήματα.

Με μια σειρά πολλαπλών δράσεων συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της  κοινότητας, ο Π.Σ.Ε.Υ. στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση της ατομικής ευθύνης και την καθολική υιοθέτηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης κατά του SARSCOV-2 από την ελληνική κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υπουργική προτεραιότητα για την ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης, ώστε να ελεγθεί το γρηγορότερο δυνατό η πανδημία, ο Σύλλογος, στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, ενισχύει τη μεγάλη προσπάθεια που ήδη καταβάλλει το Υπουργείο για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης ενάντια στον ιό.

Αυτά τόνισαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου, με αφορμή τον ετήσιο εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Επισκέπτη Υγείας (17 Σεπτεμβρίου), η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Υ. κ. Άννα Γκρόζου και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία Σακουφάκη.

Όπως υπογράμμισε η κ. Γκρόζου, τη φετινή χρονιά, διαισθανόμενος την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που βιώνει ο πλανήτης και την προσπάθεια που επιτελείται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού, ο Π.Σ.Ε.Υ. αφιερώνει την ημέρα εορτασμού του στην ενίσχυση της ατομικής ευθύνης και την καθολική υιοθέτηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης κατά του ιού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας της χώρας.

Το πρόγραμμα της εφετινής θεματικής ενότητας επιγραμματικά περιλαμβάνει 2 άξονες: 

Α.  Δράσεις ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων

Β.  Ανάληψη ρόλου ενεργού και ουσιαστικού στον έλεγχο της πανδημίας, μέσω της επιδημιολογικής επιτήρησης

«Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας στην πρόληψη κάθε νοσήματος είναι διαχρονικός» επεσήμανε η κ. Γκρόζου. «Ως επαγγελματίας υγείας της δημόσιας υγείας και γνώστης της επιστήμης και της τέχνης για τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω προαγωγή της υγείας στην κοινότητα και την προστασία της από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα».

Παράλληλα, σε αυτή του την προσπάθεια βρίσκει αρωγό την πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας, που αποδέχεται τις προτάσεις του Π.Σ.Ε.Υ. για την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας, αλλά και γενικότερα θεσπίζει νομοθετικά όλες τις παραμέτρους προς την κατεύθυνση αυτή (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας σε κάθε ΥΠΕ, Δίκτυα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, υποχρεωτική συμμετοχή των επισκεπτών σε αυτά κτλ).

Από την πλευρά της, αναλύοντας τους άξονες του εφετινού προγράμματος του Συλλόγου, η κ. Σακουφάκη τόνισε ότι αυτοί περιλαμβάνουν:

Α. ΑΞΟΝΑΣ

Δράσεις ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων μέσω της  ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης και της υιοθέτησης των μέτρων προστασίας για την  πρόληψης από τον SARSCOV-2

 1. Ενημέρωση και συμβουλευτική του  γενικού πληθυσμού ως προς την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας, ως προς την συστηματική υιοθέτηση πρακτικής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών, τη βιωματική εκπαίδευση ορθής χρήσης και απόρριψης της μάσκας ή αποθήκευσης και καθαριότητας της υφασμάτινης μάσκας για επόμενη χρήσης της και τη βιωματική εκπαίδευση ως προς την απαραίτητη τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων και αποφυγής συγχρωτισμού στις κοινωνικές συναναστροφές.

Οι συντονισμένες υπό τον Π.Σ.Ε.Υ. δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους Επισκέπτες Υγείας στους παρακάτω χώρους:

 • Στον χώρο των δομών υγείας (πχ. αίθουσες αναμονής των Κέντρων Υγείας, ΤοΜΥ, Νοσοκομείων κτλ)
 • Σε ανοιχτούς χώρους, όπως πλατείες, προαύλιους χώρους σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ
 • Σε χώρους εργασίας (πχ. Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, εργοστάσια κτλ)
 • Σε τοπικούς συλλόγους και σωματεία (γυναικών, γονέων, αθλητικών κτλ) 
 1. 2. Δράσεις ενημέρωσης στη σχολική κοινότητα σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης και διαχείρισης του κορωνοιού, όπως αυτό έγινε αποδεκτό από την Αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και ήδη έχει προωθηθεί προς εφαρμογή. Παράδειγμα αποτελεί η δράση στην Πέλλα, με τις συναδέλφους επισκέπτριες να συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη των νηπιαγωγών για την ασφαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
 1. Δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε χώρους εργασίας, δεδομένης και της χαμηλής συμμόρφωσης στην εφαρμογή των μέτρων και τις επαναλαμβανόμενες εξάρσεις.
 1. 4. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών δομών.
 1. 5. Το πρόγραμμα Ηπιόνη, όπου διαχρονικά ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργοποιώντας τα μέλη του στη διάχυση της πληροφορίας και, κυρίως, στην ευαισθητοποίηση. Εφέτος, η θεματολογία του συνάδει με αυτό που οι συνθήκες επιτάσσουν και οι επισκέπτες υγείας για ακόμη μια χρονιά θα στηρίξουν.
 1. Τέλος, φαντάζει ανεξάρτητη, αλλά έχει πλήρη σχέση, η προαγωγή των εμβολιασμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τους ενήλικες, τα παιδιά και τα βρέφη, στη διαχείριση και τον έλεγχο του δευτέρου κύματος της πανδημίας. Για τον σκοπό αυτόν, οι Επισκέπτες Υγείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα υποστηρίξουν προάγοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών αρχικά στις δομές υγείας, στοχεύοντας στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας και, στη συνέχεια, στον γενικό πληθυσμό.

Β. ΑΞΟΝΑΣ

Ανάληψη  ρόλου ενεργού και ουσιαστικού στον έλεγχο της πανδημίας μέσω της επιδημιολογικής επιτήρησης  

Το θέμα της επιδημιολογικής επιτήρησης, όπως έχει καταγραφεί αναλυτικά από την Επισκέπτρια υγείας κ. Αναστασία Λάπα, και θα κατατεθεί προς έγκριση από το Υπουργείο  και τον ΕΟΔΥ, έχει ως επιμέρους στόχους τα εξής:

 • Μείωση της διασποράς της νόσου και βελτίωση των δεικτών υγείας, μέσω των καθολικών παρεμβάσεων πρόληψης στον γενικό πληθυσμό και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας και του αισθήματος της ατομικής ευθύνης στην τήρηση των μέτρων προστασίας
 • Αποφόρτιση του ήδη μεγάλου όγκου εργασίας της ιατρικής υπηρεσίας, μέσω της παρακολούθησης από τους Επισκέπτες Υγείας της πορείας της υγείας των περιστατικών που ακολουθούν την απομόνωση των 14 ημερών. Σε απόλυτη συνεργασία με τους ιατρούς της δομής, τους οποίους και θα ενημερώνουν καθημερινά για την πορεία της κατάστασης της υγείας των περιστατικών στους οποίους συστήνεται η απομόνωση, ώστε οι ιατροί να μπορούν να προσφέρουν ανεμπόδιστα το σημαντικό θεραπευτικό τους έργο
 • Οι επισκέπτες υγείας, με καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, θα στοχεύουν στην έγκαιρη διαπίστωση μιας πιθανής επιβάρυνσης της υγείας των υπόπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και, με την άμεση παραπομπή τους στις αρμόδιες δομές υγείας, θα συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών των ατόμων που βρίσκονται σε επιτήρηση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για έγκαιρη και αποτελεσματικότερη θεραπεία, με καλύτερη ποιότητα ζωής
 • Θα συμβάλλουν στην επανεκτίμηση του σχεδιασμού στρατηγικής της Δημόσιας Υγείας στο επόμενο διάστημα ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας, μέσω της αποστολής έγκαιρων και έγκυρων στατιστικών δεδομένων της επιδημιολογικής επιτήρησης τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Την ευθύνη της συλλογής και προώθησης των επιδημιολογικών δεδομένων θα έχουν επωμισθεί οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, σε συνεργασία με τους επισκέπτες Υγείας των εποπτευόμενων φορέων τους.
 • Οι επισκέπτες υγείας προτείνουν τη δυνατότητα πρόσβασής τους με κωδικούς ΗΔΙΚΑ στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, καθώς αυτό αποτελεί τον ενδεδειγμένο τρόπο επιδημιολογικής επιτήρησης για άμεση ενημέρωση των αρμοδίων φορέων, με ακριβή στοιχεία και πλήρη εικόνα των αναλυτικών τοπικών επιδημιολογικών δεδομένων κάθε περιοχής

Κλείνοντας, τα Μέλη του Π.Σ.Ε.Υ. τόνισαν ότι ο επαγγελματίας Επισκέπτης Υγείας ήταν και  θα παραμείνει παρών στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας της χώρας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn