Δελτίο τύπου Διοικητή 3ης ΥΠΕ για την Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας

17η Σεπτεμβρίου – Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών/τριών Υγεία,
στο επίκεντρο της οποίας τίθεται η ενίσχυση της ατομικής ευθύνης και η υιοθέτηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης για τον SARS–COV-2 αλλά και η ανάδειξη του σημαντικού έργου που
επιτελούν οι επαγγελματίες υγείας του κλάδου, συμβάλλοντας στην πρόληψη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την προαγωγή της υγείας στο κοινωνικό σύνολο.
Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης και οι Υποδιοικητές Κων/νος Χρίστογλου & Αναστάσιος Κυριακίδης, τιμώντας και αναγνωρίζοντας τις
υψηλές υπηρεσίες των Επισκεπτών/τριών Υγείας, που υπηρετούν στις δημόσιες μονάδες υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας , υποστηρίζοντας την καλλιέργεια αιμοδοτικής συνείδησης,
ενημερώνοντας για θέματα δημόσιας υγείας, εμβολιάζοντας και ευαισθητοποιώντας το γενικό πληθυσμό με δραστηριότητες υποστήριξης της ανθρώπινης υγείας και ζωής, τους εύχονται υγεία και
δύναμη για να συνεχίσουν το σπουδαίο τους έργο.
Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η ουσιαστική συνεργασία τους σε θέματα Δημόσιας Υγείας, μεταξύ άλλων, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εκτενέστερη εμβολιαστική κάλυψη του  πληθυσμού, να καταστήσουν πολύτιμες τις ουσιαστικές παρεμβάσεις τους στην επιδημιολογική επιτήρηση και διαχείριση των λοιμώξεων, ενισχύοντας το έργο κάθε δομής υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου τους, θα προσπαθήσει να ενισχύσει ουσιαστικά τον κλάδο των Επισκεπτών/τριών Υγείας κλάδου στις δομές ευθύνης της, με την έγκριση πρόσληψης Επισκεπτών/τριών Υγείας

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn