2 θέσεις Ε.Υ στον ΟΚΑΝΑ

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά 188 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Το νέο προσωπικο θα υπογράψει σύμβαση για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος.

Ειδικότητες

1Η ΥΠΕ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ / ΔΙΑΣΩΣΤΗ / ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ “NOMIMEΣ” ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ –ΜΑΙΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 1 ΘΕΣΗ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

2Η ΥΠΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΚΩΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΣΥΡΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΡΟΔΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

3Η ΥΠΕ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΚΗΑ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄ Ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΕΔΕΣΣΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

4Η ΥΠΕ
Δράμα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
Καβάλα
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
Ξάνθη
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
Κομοτηνή
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
Αλεξανδρούπολη

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΚΗΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΣΕΡΡΕΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

5Η ΥΠΕ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΚ) (ΒΟΛΟΣ)
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΒΟΛΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

6 Η ΥΠΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ/ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΑΡΓΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΣΠΑΡΤΗ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: ΘΕΣΗ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΚ) (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΑΡΤΑ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

7 ΥΠΕ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΧΑΝΙΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn