1 θέση ΤΕ Επισκέπτη Υγείας σε ερευνητικό πρόγραμμα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 7813 και τίτλο «Έσοδα από τις εισπράξεις για τη μέτρηση αντισωμάτων για τον σακχαρώδη διαβήτη που διενεργεί η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας στο έργο με Κ.Ε. 7813, τίτλο «Έσοδα από τις εισπράξεις για τη μέτρηση αντισωμάτων για τον σακχαρώδη διαβήτη που διενεργεί η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική» και Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Κα Εριφύλη Χατζηαγγελάκη
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2021

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn